ETL-BALTIC GROUP piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu veiksmīgas uzņēmuma komercdarbības nodrošināšanai: sākot ar grāmatvedību, nodokļu konsultācijām un beidzot ar juridiskajām konsultācijām Viļņā, Rīgā un Tallinā.

Grāmatvedības pakalpojumi: finanšu pārskatu sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā vai citās valsts pārvaldes iestādēs, gada pārskata un audita pārskatu sagatavošana, konsultēšana grāmatvedības jautājumos, grāmatvedības dokumentācijas sakārtošana, uzņēmuma vadības ziņojumu analīze un sagatavošana, uzņēmuma pārstāvēšana valsts nodokļu iestādēs, darba algu grāmatvedība, palīdzības sniegšana starptautisko dokumentu pielāgošanai vietējām likumdošanas prasībām un grāmatvedības politikas ieviešana un uzraudzība.

Nodokļu konsultācijas: optimālu nodokļu moduļu izvēle, transfertcenu noteikšana, konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos, klientu pārstāvēšana nodokļu iestādēs un nodokļu atmaksāšanas procedūras.

Juridiskie pakalpojumi: konsultācijas civiltiesību un komerctiesību jautājumos. ETL specializējas padziļinātās izpētes jeb uzticamības pārbaudes nodrošināšanā, tiešo konsultāciju un konsultāciju sniegšanā sadarbībā ar juridiskajiem uzņēmumiem uzņēmumu dibināšanas, reorganizācijas, apvienošanas un likvidācijas jautājumos.

Lielākā daļa darbības jomu šobrīd tiek izvēlēta, vadoties pēc to sniegtajiem ekonomiskajiem ieguvumiem. Saskaņā ar statistikas datiem un mūsu klientu sniegto informāciju, mazie un vidējie uzņēmumi, savus grāmatvedības jautājumus uzticot ETL profesionāļiem, var ietaupīt līdz pat 50 % ikmēneša grāmatvedības izmaksām.

Kā tas ir iespējams?

-          Mēneša maksa ir mazāka par grāmatveža algu;

-          Nav nepieciešams darba līgums un sociālās apdrošināšanas iemaksas;

-          Nav nepieciešama papildus darba vieta;

-          Nav nepieciešama citu darba likumdošanas noteikumu ievērošana;

-          Tiek ietaupīts laiks, ko var izmantot, koncentrējoties uz uzņēmuma pamatdarbību;

-          Uzņēmums no viena pakalpojumu sniedzēja saņem visus nepieciešamos finanšu pakalpojumus.

Mūsu speciālisti priecāsies padarīt jūsu uzņēmuma darbību vēl efektīvāku….

Papildinformācija par ETL grupu ir pieejama mūsu Baltijas mājaslapā www.etlbaltic.eu